Labbrapport

Av: Elliot

Celcius till Kelvin

Av: Maximus & Elliot

Illustratör: darkmoon1968
License: CCO
Bild: rum till optisk illution rummet

Illustratör: ractapopulous
License: CCO
Bild: rum till mandala rummet

Illustratör: ractapopulous
License: CCO
Bild: rum till snökristall rummet

Fotograf: MR1313
License: CCO
Bild: ram till tavla

Fotograf: MR1313
License: CCO
Bild: ram till tavla