viola Gråsten

Viola Gråsten

Gråsten växte upp som fosterdotter till den finske finansministern Ernst Gråsten. Hon studerade vid Centralskolan för konstflit, nuvarande Alto, i Helsingfors och kom till Sverige 1944. Som tecknare medverkade hon i Bonniers månadstidning samt dagens nyheter. År 1947 anställdes hon av Astrid sampe på NK:s textilkammare. Där arbetade hon med ryamatta mönster, i färgsprakande kombinationer som var ovanlig för dåtiden. Kännetecknet för hennes ryor är vågade färgkombinationer och lång lugg. Hon arbetade även med textiltryck.
Källor: Wikipedia