Om projektet Smart huvudräkning

I projektet ”Smart huvudräkning” har eleverna lärt sig olika metoder för just smarta huvudräkningstrix. Vi har jobbat med det under en period på mattelektionerna och har samtidigt gjort övningsprogram med hjälp av Scratch och JavaScript. Till varje huvudräkningsmetod hör också en eller flera filmer där eleverna förklarar metoden.

Under projektets gång fick vi besök av Jalal Nouri som är docent på Stockholms universitet och som forskar på hur elever lär sig genom programmering.

Om du vill läsa mer om projektet kan du läsa den pedagogiska planeringen som eleverna har haft som stöd under arbetet.